Globalization concept

Buffers en drywers wat nie omkeer nie